Jump to the main content block

一般生物安全須知

 

中山醫學大學 生物安全委員會

 

  CSMU Institutional Biosafety Committee

 

 

 

 

ㄧ般生物安全須知

 

實驗室清潔消毒之常用術語及消毒劑

 

實驗室消毒滅菌設備之使用與管理建議